«احمد خان رحمی» به استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شد

دادستان‌های آمریکایی، «احمد خان رحمی» مظنون انفجار اخیر در منطقه چلسی نیویورک را به استفاده از سلاح کشتارجمعی متهم کرده‌اند.