بازگشت ۱۵۰ شهروند عضو گروه‌های تروریستی به تاجیکستان

وزیر کشور تاجیکستان از بازگشت بیش از ۱۵۰ شهروند تاجیک عضو گروه‌های تروریستی به این کشور خبر داد.