درخواست کمک اردوغان از رهبران جهان در سازمان ملل

رئیس جمهور ترکیه از رهبران جهان خواسته است تا برای مقابله با شبکه تروریستی گولن که امنیت کشورهایشان را تهدید می‌کند، تدابیری را اتخاذ کنند.