اوباما از سیاست‌های مرکل درباره پناهجویان قدردانی کرد

رئیس‌جمهور آمریکا از سیاست‌های صدراعظم آلمان و نخست‌وزیر کانادا در پذیرش پناهجویان سوری تشکر کرد.