اوباما از سیاست‌های مرکل درباره پناهجویان قدردانی کرد