ادامه اجرای طرح معاینه فنی

به گزارش اقتصاد آنلاین، سردار تیمور حسینی درخصوص سوء تفاهم‌های بوجود آمده نسبت به مهلت ارائه شده از سمت پلیس راهور برای کاهش ازدحام و نگرانی مردم تصریح کرد: روند اخذ معاینه‌ فنی خودرو ادامه دارد و متوقف نشده است. سردار حسینی افزود: شایعه‌ها حاکی از آن بوده است که ما نسبت به تعطیلی این […]