احتمال انتقال ویروس زیکا از طریق اشک و عرق

محققان دانشگاه یوتای آمریکا، از احتمال انتقال ویروس زیکا از طریق تماس با اشک و عرق افراد مبتلا به این ویروس خبر دادند.