خوشرو ادعای عربستان مبنی بر ارسال سلاح از ایران به یمن را رد کرد

سفیر و نمایندۀ دائم ایران در سازمان ملل متحد با رد ادعاهای بی اساس عربستان تأکید کرد که کشورش هیچگاه سیاستی مبنی بر ارسال سلاح به نیروهای مردمی انصارالله نداشته‌است.