تظاهرات هزاران نفری در بروکسل علیه پیمان تجارت آزاد ترانس‌ آتلانتیک

حدود ۶۰۰۰ نفر در اعتراض به پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا مقابل نهادهای اروپایی در بروکسل تظاهرات کردند.