خلاصه دیدار( ناپولی ۴ – ۲ بنفیکا) + فیلم

خلاصه دیدار( ناپولی ۴ – ۲ بنفیکا) را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.