تیم ملی سامبو حریفانش را شناخت

رقابت های تیم ملی سامبو در پنجمین دوره بازی های ساحلی آسیایی از فردا آغاز خواهد شد.