از بررسی حساب ۸ سرمربی تا پایان تاخت و تاز پپ گواردیولا

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی خارجی چاپ امروز پنج شنبه هشتم مهرماه(۲۹ سپتامبر) به مسائل مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.