خلاصه دیدار (سلتیک ۳ – ۳ منچستر سیتی) + فیلم

خلاصه دیدار (سلتیک ۳ – ۳ منچستر سیتی) را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.