اپلیکیشن Call Reminder: ثبت یادداشت و یادآوری برای شماره ها – زوم اپ

Call Reminder اپلیکیشنی است که به کمک آن می‌‌توان برای شماره‌های مختلف یادداشت‌های یادآوری ثبت کرد.