از آزادی تا قم و اهواز؛/ هفت؛ عدد مقدس استقلالی‌های لیگ!