اصفهان در نوسازی بافت های فرسوده از برنامه عقب است

به گزارش خبرگزاری ایمنا؛ جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان که با حضور رسول زرگرپور برگزار گردید، گزارش عملکرد پیشرفت پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی در استان اصفهان و پیشرفت پروژه های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی در این بخش و همچنین گزارش عملکرد پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی صنعت برق استان […]