زندان العقرب؛ گوانتاناموی مصر

العالم- زندان العقرب یکی از بدترین و خطرناکترین زندانهای مصر است که براساس گزارش های منتشر شده ، هرکس وارد آن شود به سرنوشت نامعلومی دچار می شود….