وزرای کشاورزی و امورخارجه هفته آینده به مجلس می‌آیند/ بررسی گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نامتعارف

نمایندگان مجلس هفته آینده سوالات تعدادی از نمایندگان از وزرای خارجه و جهاد کشاورزی را بررسی می‌کنند.