رحمتی به مراسم سالگرد هادی نوروزی نمی رود

دروزاه بان تیم فوتبال استقلال در مراسم سالگرد مرحوم هادی نوروزی حضور نخواهد داشت.