نشست خبری رئیس جمهور در سفر به قزوین

نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر دولت به استان قزوین در حال برگزاری است که مستقیما از شبکه خبر در حال پخش است.۱۰:۱۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر