هفتمین رزمایش دریایی مشترک ویتنام و آمریکا در دریای چین جنوبی

آمریکا و ویتنام برای هفتمین بار رزمایش دریایی مشترک در دریای چین جنوبی با هدف آمادگی‌های غیر رزمی آغاز کردند.