ابراز تأسف حماس از مرگ شیمون پرز!

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با اظهار تأسف از مرگ شیمون پرز قبل از محاکمه در دادگاه هعای بین اللملی به خاطر جنایات فراوانش علیه بشریت، تأکید کرد: پرز یکی از بنیانگذاران رژیم صهیونیستی بود که باعث آوارگی میلیون ها فلسطینی در سراسر جهان شد….