آیت‌الله جنتی: مقام معظم رهبری در موضع اخیرشان فتنه‌ای را خنثی کردند

متأسفانه برخی تصمیم دارند ملت را به بیگانگان بفروشند و همه نگاهشان به آنان است تا در کنار عمل به وعده‌های خود باعث رونق اقتصادی کشور هم شوند.