تورنمت چهارجانبه بسکتبال ایران لغو شد

تیم بسکتیال پتروشیمی بندرامام قرار بود پیش از شروع رقابت های باشگاه های آسیا در تورنمت چهارجانبه شرکت کند که لغو شد.