تسلیت توماس باخ بابت درگذشت گلبارنژاد

رئیس کمیته بین‌المللی المپیک درگذشت بهمن گلبارنژاد را به رئیس کمیته المپیک و پارالمپیک و خانواده ورزش ایران تسلیت گفت.