درخواست جمهوری‌خواهان از ترامپ: ماجرای لوینسکی را کنار بگذار

جمهوری‌خواهان آمریکا از دونالد ترامپ خواستند به جای دستاویز قرار دادن ماجرای رسوایی اخلاقی “بیل کلینتون،” بر مسائل اقتصادی کشور متمرکز شود.