واکنش ترامپ به نظرسنجی درباره مناظره: کسی سی‌‌ان‌‌ان نگاه نمی‌کند