روی خط خبر/ ضرورت پرداختن به واقعیت ها در کتاب دفاع مقدس

نویسنده کتاب دفاع مقدس و رئیس سابق سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس، مهمترین تفاوت های نویسندگی در کتاب های دفاع مقدس با نویسندگی در سایر حوزه ها را واقع بینی و واقع گرایی عنوان کرد.۱۰:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر