ظریف و حجتی هفته آینده به مجلس می‌آیند/گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نامتعارف

بررسی و استماع گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوقهای نامتعارف در دستور کار روز یکشنبه ( ۱۱ مهر) صحن علنی قرار دارد.