برای تحقق اهداف جمعیت هلال احمر باید جهانی بیندیشیم و محلی عمل کنیم

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با بیان اینکه اقدامات اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر در فرآیند خدمت رسانی این نهاد تاثیرگذار است، گفت: برای تحقق اهداف عالیه جمعیت هلال احمر باید جهانی بیندیشیم و محلی عمل کنیم.