سیاست های اشتباه فرانسه موجب بروز بحران فعلی سوریه شد

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، “بهرام قاسمی” در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در نشست اخیر شورای امنیت در خصوص سوریه و نیز در مصاحبه با روزنامه لیبراسیون اظهار داشت: متأسفانه اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه به رغم آگاهی که باید از تحولات منطقه و جهان داشته باشند، غیر واقع بینانه و دور از […]