کاربرد نانو ذرات طلا در تشخیص و درمان سرطان

محققان کشور موفق شدند با استفاده از سنتز نانوذرات طلا در اشکال مختلف، خواص نوری این نانوذرات را در جهت تشخیص و درمان سرطان بکار برند.