باجه‌های قرمز تلفن در انگلیس تغییر کاربری می‌دهند

باجه‌های تلفن معروف انگلیسی کاربرد جدیدی یافته‌ و از این پس این باجه‌های قرمز رنگ که تعداد آنها سال به سال کمتر می‌شود به دستگاه‌های توزیع خوراکی و نوشیدنی، چاپگر و اسکنر مجهز خواهند شد.به گزارش ایتنا از ایسنا، تعدادی از این باجه‌های تلفن به شکل یک دفتر کار کوچک در می‌آیند و افرادی که […]