تفاهمنامه ایران با بلاروس و انگلستان درباره آموزش آتش نشانان