وزیر صنعت به فرانسه رفت

وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سفری سه روزه وارد پاریس شد.۱۰:۳۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر