رحمتی در مراسم سالگرد هادی نوروزی شرکت نمی کند

کاپیتان تیم فوتبال استقلال در اولین مراسم سالگرد هادی نوروزی حضور پیدا نخواهد کرد .