حکمتیار:‌ اشرف غنی روند صلح با طالبان را آغاز کند

حکمتیار در مراسم امضای موافقتنامه از طریق ویدیو کنفرانس گفت: افغانستانی‌ها باید همان گونه که در جهاد پیش قدم بودند در صلح نیز پیش قدم باشند، از رئیس جمهور افغانستان می‌خواهم تا روند صلح را با طالبان آغاز کند.