بازی دوگانه غرب با مفاهیم انسانی در سوریه/ ۲٫۵ میلیون نفر در غرب حلب گرسنه‌اند