اوپک برای کاهش تولید به اجماع رسید/ این تصمیم استثنایی بود