رئیس سازمان پزشکان بدون مرز: مبارزه با تروریسم امروزه به مثابه اجازه‌ای برای کشتار تبدیل شده است

رئیس سازمان پزشکان بدون مرز، چهار عضو دائمی شورای امنیت را به هدف قرار دادن بیمارستان‌های سوریه و یمن متهم کرد.