رئیس سازمان پزشکان بدون مرز: مبارزه با تروریسم امروزه به مثابه اجازه‌ای برای کشتار تبدیل شده است