گسترش همکاری‌های نظامی چین و تاجیکستان نباید موجب نگرانی مسکو شود

کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک روسیه، با اشاره به اینکه احداث واحدهای نظامی توسط چین در مرزهای تاجیکستان با افغانستان نتیجه توسعه اقتصادی «پکن» است، تصریح کرد: جایی برای نگرانی «مسکو» در این زمینه وجود ندارد.