فرمانده نیروی ارتش: بزودی به سمت آفریقای جنوبی حرکت می‌کنیم/ می‌دانیم هر ناو دشمن کجا و مشغول چه کاری است

سواحل مکران با توجه به متصل بودن به آب های آزاد باید آبادترین منطقه کشور می شد. توسعه دریامحور برای جبران ضعف ها و کاستی ها باید اجرا شود زیرا یک هزار کیلومتر سواحل مکران، ۱۰۰۰ کیلومتر ساحل در خلیج فارس و حدود ۸۰۰ کیلومتر ساحل در شمال کشور داریم.