دولت به حلقوم آمریکایی‌ها پول می‌ریزد/ افتخار نمی‌دهم در هواپیماهای آمریکایی سوار شوم

نقدی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها دو میلیارد دلار از پول های ما را خورده است و قرار بود ما این پول ها را از حلقوم آنها بیرون بکشیم اما دولت با خرید این هواپیما ها می خواهد پولی را هم به حلقوم آمریکایی ها بریزد.