دولت به حلقوم آمریکایی‌ها پول می‌ریزد/ افتخار نمی‌دهم در هواپیماهای آمریکایی سوار شوم