باهم بودن، راهکار حل مشکلات زنان در حوزه کسب و کار

به گزارش خبرگزاری ایمنا محمدحسین شهشهان در نشست هم اندیشی بانوان فعال اقتصادی اصفهان و مشهد در اتاق بازرگانی اصفهان، تصریح کرد: اگر بانوان در زمینه های مختلف به شناسایی بازار و جمع آوری اطلاعات پرداخته و در نهایت از طریق ایجاد شبکه به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند، بسیاری از موانع پیش روی پیشرفت آنها از […]