اولین پروژه چین در کشمیر پاکستان آغاز شد

پاکستان و چین قرارداد پروژه برق ۷۲۰ مگاواتی را که قرار است در ادامه برنامه سی‌پک(کریدور اقتصادی) در کشمیر آزاد اجرا شود، امضا کردند.