روسیه: گروه‌های تروریستی خود را برای حملۀ شیمیایی به حلب آماده می‌کنند

روسیه می‌گوید طبق اطلاعات دریافتی، گروه‌های تروریستی خود را برای حملۀ شیمیایی به مواضع ارتش و غیرنظامیان در حلب آماده می‌کنند.