آغاز شماره گذاری شاسی بلند DS6 از هفته دوم مهر (+عکس)