خلاصه دیدار ( آرسنال ۲ – ۰ بازل) + فیلم

خلاصه دیدار ( آرسنال ۲ – ۰ بازل) را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.